Herstel van landschapsvormende processen

De snelheid waarmee de klimaatverandering zich voltrekt, vraagt naast technische maatregelen ook om duurzame ruimtelijke maatregelen. Nu is een concept “natuurlijke klimaatbuffers” ontwikkeld. Dit innovatieve concept biedt volgens de initiatiefnemers een prima oplossing voor een aantal problemen. Bijdrage van klimaatbestendig maken van ons land. Klimaatbuffers bieden tegelijkertijd veel ruimte aan andere gebruiksfuncties. Pilotprojecten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »