Herstel van natuurlijke oevers in laagveenwateren

Het herstel van soortenrijke drijvende veenmatten in Nederlandse laagveenwateren loopt vaak op niets uit omdat de sulfaatconcentratie (nog) te hoog, en het water vaak te troebel is. Daarnaast kan de aanwezigheid van muskusratten een belemmering vormen voor het herstel van deze bijzondere plantengemeenschappen, en ontbreekt in veel laagveenwateren een belangrijke plant, de krabbenscheer.
Dit concludeert promovenda op grond van onderzoek.
Dichte matten van de krabbenscheer kunnen ervoor zorgen dat planten makkelijker vanaf de oever het water in kunnen groeien. Drijvende veenmatten kunnen namelijk ontstaan doordat planten vanaf de oever het water ingroeien met wortelstokken die op het wateroppervlak drijven. Hierin hoopt zich dood plantenmateriaal op waarin andere planten kunnen wortelen. Op den duur ontstaat zo een zeer soortenrijke drijvende veenmat.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »