Het beste tijdstip voor inseminatie bij melkkoeien

Het is economisch aantrekkelijk om de melkproduktie bij koeien te verhogen en dat is de laatste decennia ook wereldwijd op grote schaal gerealiseerd. Deze toename in melkproduktie is echter gepaard gegaan met een lager geboortecijfer bij koeien ten gevolge van een gedaalde vruchtbaarheidsefficientie op de rundveehouderijbedrijven. Promovendus heeft onderzoek gedaan naar de optimale periode tussen twee opeenvolgende geboortes, de zogenaamde tussenkalftijd.
Als de tussenkalftijd erg lang wordt, leidt de boer ten gevolge daarvan economische schade. Vanaf welke lengte van de tussenkalftijd schade optreedt, is echter niet gemakkelijk te zeggen. Dat komt omdat de melkproductie wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals het ras, de leeftijd van de koe en het seizoen waarin ze gekalfd heeft. Deze factoren bepalen daarnaast ook de kans op het drachtig worden van de koe en dus de uiteindelijke lengte van de tussenkalftijd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »