Hittebestendige materialen

Thermische test van een huid/ligger combinatie. Het toegepaste materiaal is PM1000, een ODS-legering, gebaseerd op nikkel, dispersiegehard met Yttrium oxide en geproduceerd met poeder metallurgie. Bij de ontwikkeling van ‘hete structuren’ ligt de nadruk op het reduceren van thermische spanningen en de toepassing van hittebestendige metalen. Door de sterke concurrentie tussen de aanbieders van lanceercapaciteit voor satellieten is er een grote behoefte ontstaan om de lanceerkosten te reduceren. Een belangrijke verlaging hiervan kan alleen bereikt worden door hergebruik van de kostbare lanceerraket die tot dusverre na lancering verloren gaat. Hergebruik vereist de terugkeer van het lanceervoertuig in de atmosfeer met hoge snelheid en hoge thermische belasting. De huid van het voertuig bereikt hierbij hoge temperaturen en dit veroorzaakt de noodzaak om geheel andere hittebestendige materialen toe te passen met bijbehorende nieuwe verbindingsmiddelen en productieprocessen. Mogelijke toepassingen buiten de ruimtevaart zijn: Procesindustrie waarin zeer hoge temperaturen en agressieve substanties worden toegepast; Onderdelen in ovens met hoge temperaturen, atmosferische condities en daarmee gevaar op sterke aantasting door oxidatie; Turbinebladen van gasturbines; Onderdelen van verbrandingsmotoren die aan hoge temperaturen zijn onderworpen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »