HR strategie en beleid

Voor veel organisaties geldt dat medewerkers het succes bepalen van de organisatie. Of het nou gaat om hogere doelmatigheid, meer kwaliteit en veiligheid of meer flexibiliteit. Het zijn de medewerkers die met hun kennis en vaardigheden en energie, veranderingen doorvoeren. Om die reden is een heldere HR-strategie, die voortvloeit uit de organisatiedoelstellingen en richting geeft aan HR-beleid en instrumenten cruciaal. De HR strategie fungeert daarbij als kompas voor de organisatie en haar medewerkers.
Een organisatie bepaalt haar HR strategie op basis van externe en interne ontwikkelingen en het gewenste organisatieprofiel over een aantal jaren. Aan welke dominante thema’s moet HR de komende tijd een bijdrage leveren, gegeven de organisatiestrategie? Welke visie op HR sluit hierbij aan? Wat betekent dit voor de HR-activiteiten en ‑processen, hoe ziet de HR-agenda er voor de komende jaren uit? Hoe dient de HR-afdeling ingericht te worden, in termen van structuur, systemen, rollen en competenties?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »