HRM

Human Resources Management is volop in beweging. Komend uit een ‘traditie’ waarin het accent sterk lag op beheersmatige activiteiten (personeelsbeheer) en het bevorderen van het welzijn van de medewerker (personeelszorg) heeft het zich ontwikkeld in de richting van personeelsmanagement. In dit concept wordt de HRM professional geacht een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Sterk onder invloed van de mogelijkheden die ICT biedt wordt veel van het werk de P&O’er uit handen genomen door middel van eHRM. Er worden call centers en andere specialistische centra in het leven geroepen. Daarnaast worden steeds meer HRM taken verschoven van P&O naar de lijn. Daarbij wordt P&O geacht business partner te zijn van het management. Beleidsmatig denken is daarvoor een voorwaarde.
Daar staat tegenover dat in veel kleine bedrijven P&O eigenlijk nog ‘ouderwets Personeelszaken’ is met de nadruk op personeelsbeheer, de directeur/eigenaar houdt zich bezig met personeelszorg en de P&O’er is zijn manusje-van-alles. Enige nuance is dus geboden; er bestaat een grote verscheidenheid aan HRM functies.
Dit alles leidt ertoe dat er hoge eisen worden gesteld aan de HRM’er van nu. Lectoraat stelt zich ten doel praktijkgericht onderzoek te verrichten en te verspreiden onder bedrijven.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »