Implementatie sport- en bewegingstimulering

Kennis richt zich op implementatie van innovatieve sport- en beweegstimuleringsinitiatieven. Inzichtelijk maken welke factoren bijdragen aan een succesvolle implementatie en welke factoren dit juist tegengaan. Doelmatigheid beleid.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »