Innovatie bouwproces en techniek

Lectoraat van hogeschool richt zich op het bouwproces tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, dat doorlopen wordt om te komen tot het realiseren van een gebouw. Traditioneel is het bouwproces sterk gesegmenteerd, waarbij iedere betrokkene zich focust op zijn eigen inbreng, in plaats van dat integraal wordt gedacht. Dit heeft tot gevolg dat door onvoldoende afstemming en tegengestelde belangen gebouwen tot stand komen die niet optimaal zijn en tegen te hoge kosten.
Een optimaal resultaat vereist afstemming in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces tussen onder meer ontwerp, uitvoering en exploitatie. Dit vraagt om een procesvoering op een locatie die niet eenmaal, maar meerdere malen wordt doorlopen. Een procesvoering waarbij de exploitatie gedurende de gehele levenscyclus of meerdere levenscycli van een gebouw in ogenschouw wordt genomen, en niet alleen de stichtingskosten – die slechts een onderdeel vormen van de totale levensduurkosten van een gebouw – zoals in het traditioneel georganiseerde bouwproces gebeurt. Het lectoraat stelt zich daarom als doel kennis over innovatie van het bouwproces te ontwikkelen en verspreiden onder bedrijven in de bouwindustrie, docenten en studenten. Door middel van actieonderzoek wil het lectoraat bijdragen aan een snellere en betere inbedding van duurzame technische innovaties in de bouwindustrie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »