Innovatie in de agrarische sector

Dat innovatie en ondernemerschap in de land- en tuinbouw belangrijk zijn voor een bloeiende sector is bekend. De vraag is hoe innovatie en kennisuitwisseling tussen bedrijven kan worden gemeten en welke inzichten daaruit kunnen worden verkregen ter ondersteuning van het beleid. De resultaten van twee onderzoeken zijn uitgevoerd om een bijdrage te leveren aan de verdere gedachtevorming en structurering van het onderzoeksveld en ter ondersteuning van de beleidsvorming. Tijdens de uitvoering van het onderzoek is gebleken hoe zeer innovatie en innovatiebeleid worden gekenmerkt door dynamiek, diversiteit en onzekerheid. Toch geven de resultaten genoeg stof voor verdere analyse, beleidsvorming, monitoren en evaluatie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »