Innovatie van leren in organisaties

Lectoraat van hogeschool ontwikkelt kennis over vernieuwingsprocessen van mens en organisatie. Het werkt op het snijvlak tussen leiderschap en organisatieontwikkeling. Het lectoraat begeleidt organisaties in hun streven het lerend vermogen van hun mensen te vergroten om zelf innovatie te realiseren. Het gaat om vernieuwing van binnen uit.
Het lectoraat staat voor een duurzame ontwikkeling vanuit een holistisch perspectief. Ontmoetingen tusssen mensen staan daarin centraal. Een duurzame schoolomgeving is bijvoorbeeld afhankelijk van constructieve relaties in de klas, in het team tussen de docenten, in de school en de omgeving. In organisaties is de vaardigheid om samen te leren of te werken even belangrijk als de individuele kennis van managers en professionals. Om dit te realiseren ontwerpt het lectoraat enerzijds nieuwe leerconcepten, zoals ‘leerplatformen’. Deze platformen zijn duurzame leeromgevingen waarin managers en professionals elkaar ontmoeten om strategieontwikkeling, persoonlijk leren, samen werken en organisatieontwikkeling te verbinden. Anderzijds heeft het lectoraat een methode ontwikkeld om met kleine innovatieteams van binnen uit diepgaande vernieuwing te realiseren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »