Innovaties in de geometrische meettechniek

De afgelopen jaren hebben er een aantal innovaties in de geometrische meettechniek plaatsgevonden die op deze technologiedag nader belicht worden. Contactloos meten is in opkomst vanwege de voordelen ten aanzien van de meetsnelheid en het feit dat het werkstuk niet fysiek hoeft te worden aangetast. Zo worden laser scanners ingezet voor het opmeten van complexe 3D vormen en werkstukken. Daarnaast is er een ontwikkeling gaande voor het uitvoeren van niet-destructieve metingen van inwendige maten d.m.v. tomografische technieken. Met deze contactloze methode kunnen maten worden vastgesteld die niet toegankelijk zijn voor conventionele tastende meetsystemen. Voor herleidbare meetresultaten zoals die onder ISO 17025 worden geëist, is het van belang om de meetonzekerheid te kunnen onderbouwen. De conventionele methode waarbij de onzekerheid in het meetproces analytisch wordt beschreven geeft in veel gevallen een voldoende resultaat. Met het toenemen van de complexiteit van meetmachines is deze analytische methode echter steeds minder praktisch en soms zelfs onmogelijk. Voor deze gevallen kan een virtuele meetmachine uitkomst bieden. Met een virtuele meetmachine kan de onzekerheid voor specifieke meettaken via Monte-Carlo berekeningen worden bepaald aan de hand van het gedrag van de machine en de onzekerheidsbronnen in het meetproces.
Nauwkeurige meetmachines vereisen een goed ontwerp dat is gebaseerd op juiste constructieprincipes om het gedrag van het systeem voorspelbaar te maken. Het belang van de toepassing van de juiste constructieprincipes zal worden geïllustreerd aan de hand van de ontwikkeling van een nieuw nauwkeurig translatieplatform.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »