Innovatieve beweegstimulering en sport

Sporten en lichaamsbeweging zijn belangrijk uit gezondheidskundig, sociaal en maatschappelijk oogpunt. Alhoewel er in de laatste jaren een toenemend aantal Nederlanders voldoet aan de beweegnormen, is er nog steeds een aanzienlijk deel van de bevolking dat met het huidige sport- en beweegaanbod onvoldoende bereikt wordt. Om de mensen die onvoldoende lichamelijk actief zijn beter te kunnen bereiken, is een innovatief sport- en beweegaanbod nodig dat bepaalde groepen uit de samenleving meer aanspreekt. Het lectoraat van hogeschool heeft als missie om innovatieve vormen van beweegstimulering en sport te ontwikkelen, te evalueren en te implementeren. Thema’s lectoraat
Het lectoraat richt zich op maatschappelijk relevante thema’s zoals:
het ontwikkelen van een actieve leefstijl; vergroting van de vitaliteit en kwaliteit van leven; preventie van aandoeningen en het voorkomen van overgewicht; het positief beïnvloeden van het beloop van chronische aandoeningen en het voorkomen van co-morbiditeit; het vergroten van de zelfredzaamheid en zelfmanagement. Op basis van de monitoring of registratie van beweeggedrag en onderzoek wordt gekomen tot de ontwikkeling en evaluatie van innovatieve vormen van sport- en beweegstimulering;

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »