Innovatieve en duurzame verwerking organische afvalstromen

Tot voor kort werden gft-afval en huishoudelijk restafval vooral via compostering en verbranding verwerkt. Verwerkingstechnieken waarmee uit de afvalstroom zoveel mogelijk nuttig materiaal werd hergebruikt en thermische energie werd gewonnen. Daarmee werd niet alle waarde uit de afvalstroom gehaald. Inmiddels zijn er nieuwe, innovatieve processen ontwikkeld om meer uit deze organische afvalstromen te produceren. Denk aan GFT-vergistingsinstallaties waarmee biogas wordt gemaakt en via warmte kracht koppeling (WKK) deze omzet in elektriciteit. Een andere innovatie is die van de twee-fasen vergisting. Deze technologie verschilt met die van de gangbare vergistingsconcepten. In de eerste fase van de vergisting wordt in de omgebouwde composteringstunnels het materiaal besproeid met proceswater waardoor het organische materiaal wordt gehydrolyseerd en verder wordt omgezet naar vluchtige vetzuren. Deze vetzuren losse op in het proceswater dat naar de tweede fase, een reactor, wordt geleid waar de vetzuren worden omgezet in biogas. Het biogas wordt ook weer in een WKK omgezet in groene stroom. Het gft-afval wordt nagecomposteerd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »