Inrichting, ontwikkeling, bouw, beheer en behoud van de fysieke leefomgeving,

Hogeschool verricht toegepast onderzoek en levert advies op het gebied van inrichting, ontwikkeling bouw en beheer van de fysieke leefomgeving.Of uw vraag nu te maken heeft met het thema ruimtelijke ontwikkeling, planologie, vastgoed(ontwikkeling), bouw, civiele techniek, natuur- en milieu of veiligheid – of een combinatie of dwarsdoorsnede daarvan.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »