Instroommanagement en aansluiting

In het kader van de doorstroom van leerlingen en studenten in het Nederlandse onderwijssysteem is de focus vooral gericht op de aansluiting tussen havo/vwo – hbo en mbo – hbo. Het Nederlandse onderwijssysteem is een gesegmenteerd systeem waarin leerlingen achtereenvolgend bij verschillende onderwijsinstituten in- en uitstromen. De aanname is dat (onder meer) een goede aansluiting tussen deze verschillende instituten de doorstroom zal bevorderen in termen van het behalen van studiesucces, het verminderen van (vroegtijdige) studie-uitval en het verminderen van onnodige studie-omzwaai. Een ketenaanpak van de betrokken instellingen en de doorstroom staat daarom centraal. Bijdrage aan een praktijktheoretische benadering. Ketenaanpak.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »