Intellectual capital

Kennis wordt een steeds belangrijker bedrijfsmiddel voor organisaties. Lectoraat van hogeschool onderzoekt de consequenties van het toenemende belang van dit intellectueel kapitaal voor organisaties, management en medewerkers. Door de toenemende vergrijzing wordt de werkzame bevolking ouder, zal het arbeidsaanbod in Nederland dalen en gaan veel mensen met kennis met pensioen. Hierdoor kan bij veel organisaties cruciale kennis verloren gaan terwijl aanwezige kennis van ouder wordende medewerkers vaak niet goed wordt benut. Dit is des te meer een probleem aangezien de economische en ecologische crisis alleen op te lossen door investeringen in innovatie en kennis. Er zijn nieuwe oplossingen nodig om de kennis van medewerkers beter te benutten, om jonge medewerkers beter en sneller op te leiden en om cruciale kennis voor organisaties te behouden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »