Intellectueel eigendom: niet onaantastbaar als het om innovatie gaat

Ondernemer X heeft iets ontwikkeld dat ondernemer Y niet heeft. Jammer voor Y. Maar wat als de vondst van X zo succesvol is dat Y van de markt gedrukt wordt? Juriste promovenda onderzocht onder welke voorwaarden een onderneming verplicht kan worden om haar intellectueel eigendom met anderen te delen. Ze stelt een helder criterium voor: alleen wanneer verdere innovatie belemmerd wordt, móet X zijn vondst in licentie geven aan Y.

Wie jarenlang heeft gewerkt aan bijvoorbeeld een boek, een softwareprogramma, de aanleg van een databank of een uitvinding, ziet niet graag een ander met de ‘voortbrengselen van zijn geest’ aan de haal gaan. En gelukkig wordt intellectueel eigendom ook beschermd door de wet. Wat onder meer goed is omdat het zonder die bescherming een stuk minder aantrekkelijk zou worden om tijd, geld en inspanningen te investeren in een idee. Promovenda: ‘Intellectueel eigendom is een vorm van beloning daarvoor. Het stimuleert dus productontwikkeling, onderzoek en uitvindingen.’
Maar exclusiviteit heeft een keerzijde. Want als een onderneming haar intellectueel eigendom niet wil delen met andere ondernemingen die daardoor van de markt gedrukt worden, kan er sprake zijn van misbruik van machtspositie. De rechter kan in zo’n geval beslissen dat de eerste onderneming haar intellectuele eigendom in licentie móet geven.
Iets in licentie geven houdt in dat anderen de techniek of de vinding ten dele en/of onder voorwaarden ook mogen gebruiken. ‘Neem de cd’, legt promovenda uit. ‘Die was ontwikkeld door Philips en Sony. Zij hebben vervolgens, vrijwillig, cd-producenten een licentie gegeven om gebruik te maken van de door hen ontwikkelde techniek, die dus hun intellectuele eigendom was, tegen betaling van een klein bedrag per cd, gedurende een aantal jaren.’
Promovenda’s onderzoeksvraag is een fundamentele: ‘Welk recht gaat voor? Onder welke voorwaarden kan de rechter een onderneming verplichten om haar intellectueel eigendom met anderen te delen? De rechtspraak is heel onduidelijk op dit punt, terwijl er wel behoefte is aan een goed, bruikbaar toetsingscriterium. Want het is nogal een ingreep, om een onderneming te verplichten haar intellectueel eigendom min of meer af te geven.’

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »