Intelligence

Lectoraat van academie richt zich op strategische vragen die voortvloeien uit de introductie van ‘intelligencegestuurd politiewerk’.
Hoe intelligence toegevoegde waarde heeft voor de politie is de centrale vraag die het lectoraat wil beantwoorden. Het zet zich in op gerichte verbetering van informatieverzameling, -analyse en -gebruik bij het nemen van besluiten en het maken van keuzes op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »