Interims financial reporting

Financial reporting is het tijdig en eenduidig weergeven van de (financiële) resultaten van een organisatie door een gedegen kennis van waarderingsgrondslagen, het efficiënt inrichten van het rapportageproces en het optimaal toepassen van beschikbare technologieën. Onze dienstverlening bestaat uit:
-Reporting Policies: wat is het gevolg van de invoering van een nieuwe waarderingsgrondslagen? Hoe zorgt u ervoor dat de conversie naar US GAAP of IFRS zo soepel mogelijk verloopt? Hoe houdt u uw accountingpolicy-manual actueel en leesbaar voor iedere gebruiker?;
-Reporting Technology: met welke technologie consolideer, rapporteer en presenteert u de resultaten op een efficiënte manier? Hoe ontsluit u informatie uit de transactieverwerkende systemen? Hoe bouwt u een score card of dashboards en welke informatie geven zij?;
-Reporting Standards: hoe zorgt u ervoor dat medewerkers een eenduidige (financiële) taal spreken? Managementinformatie is niet altijd in overeenstemming met de informatie die extern wordt gerapporteerd. Op welke dimensies wilt u eigenlijk rapporteren?

Expertise op het gebied van wet- en regelgeving, rapportage- en consolidatietechnologie en datastandaardisatie en weten deze kennis te vertalen naar praktische rapportage-oplossingen voor onze klanten.

Onze oplossingen: ervaring met multinationals bij het (her-)definiëren van hun waarderingsgrondslagen, het bouwen van een (elektronische) accounting-manual, het standaardiseren van het grootboek- en kostenplaatsenstructuur en het wereldwijd inrichten van de administraties van de werkmaatschappijen ter verbetering van de kwaliteit van de management- en financiële informatie. Daarnaast is er expertise op het gebied van selectie en implementatie van passende rapportagetechnologie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »