Interims voor project control

De kernbehoefte van veranderende organisaties en bij grotere projecten: grip op de vele projecten, grip op kosten en zicht op verzilvering van het gewenste resultaat. Organisaties willen een overkoepelende manier om met hun projecten en programma’s om te kunnen gaan, zodat de synergie en resultaatgerichtheid kunnen worden gegarandeerd. Organisaties met veel omvangrijke projecten kampen namelijk met herkenbare problemen:
-Geen inzicht in het aantal initiatieven en projecten
-Onduidelijke samenhang tussen verschillende projecten
-Verschil in projectaanpak door diverse interne en externe partijen
-Geen overkoepeld inzicht in kosten en opbrengsten
-Beperkt zicht op resultaten
-Beperkte schikbaarheid van professionals met de juiste kwalificaties
-Zware belasting van de bestaande organisatie

Wat deze organisaties in verandering nodig hebben, is een sterke inrichting van de projectorganisatie. Een integrale visie op projecten. Een brede uitvoering en begeleiding van financiële en bedrijfsprocessen vanuit onze aanwezige competenties kunnen worden ingevuld.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »