Interims voor strategie

Strategieformulering is het vaststellen van de doelen van een organisatie en het bepalen van de wegen waarlangs en de middelen waarmee de organisatie die gestelde doelen wil realiseren.
Richten zich bij het geven van advies over de strategie op de private en de publieke sector, zoals beleids- en uitvoerende onderdelen van de rijksoverheid; op specifieke beleidsterreinen voor alle overheden, diensten in het binnenlands bestuur, zorginstellingen en woningbouwcorporaties.

Het bijzondere van strategiebepaling in de publieke sector is de politieke en maatschappelijke context. Wet- en regelgeving, regeerakkoorden, coalitieprogramma’s en convenanten bepalen in belangrijke mate de richting waarin organisaties zich vaak noodgedwongen moeten omvormen. Een voorbeeld: voor het UWV is het klantgericht werken en organiseren in de wet SUWI vastgelegd.

Bij strategische vraagstukken richten we ons daarbij op de volgende aspecten:
Beleidsonderzoek, kwantitatieve onderbouwing en beleidsevaluatie;
(Her)ontwerp van de structuur, processen en functionele gebieden en informatiehuishouding;
Risicoanalyse;
Haalbaarheidsonderzoek;
Ketensamenwerking.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »