Jeugd en gezin.

Lectoraat van hogeschool richt zich op het terrein van de psychosociale hulpverlening aan jongeren en gezinnen. Toegepast onderzoek beweegt zich op het snijvlak van hulp aan jongeren in opvoedingssituaties en aan hun ouders en opvoeders. Deze thematiek is hoogst actueel. De laat moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan het gezin, onder de druk waarvan gezins- en opvoedingsproblematiek zichtbaar toeneemt. Het lectoraat wil een belangrijke bijdrage leveren aan de professionalisering van de hulpverlening op genoemd terrein. Specifieke aandacht voor: Methodiekontwikkeling in opvoedingsondersteuning; Waarden en zingeving; Professioneel begeleiden van (jonge) professionals.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »