Juridische dienstverlening

Meer maatschappelijke transparantie, meer juridisering. Uiteenlopende vraagstukken. De maatschappelijke roep om transparantie is sterk. Meer dan ooit zijn overheden en bedrijven verantwoording verschuldigd. Dit vertaalt zich in een groeiend aantal juridische procedures rond bestuursrechtelijke vraagstukken én in een toenemende druk om de eigen werk- en besluitvormingsprocessen kritisch onder de loep te nemen. Hierbij is specialistische en up-to-date juridische deskundigheid onmisbaar. Die is ook nodig voor complexe contracten en aanbestedingen en voor de invoering en handhaving van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening, vastgoed, milieu en sociale zekerheid.
Zowel overheidsorganisaties als bedrijven maken bij het aangaan van deze juridische vraagstukken gebruik van de knowhow en jarenlange ervaring van onze professionals. Of het nu gaat om projecten op het gebied van algemeen bestuursrecht, ruimtelijk ordeningsrecht en milieurecht, of ondernemingsrecht, contractrecht, subsidierecht en aanbestedingsrecht. Onze specialisten ondersteunen hun opdrachtgevers met hun kennis – in de vorm van advies en/of extra mankracht. Hierbij wordt de kenmerkende combinatie van daadkracht en nauwkeurigheid met snelheid en gevoel voor verhoudingen, zeer gewaardeerd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »