Kan voeding verenschade bij leghennen helpen voorkomen?

Het verhogen van de mate van voergericht gedrag en de mate van verzadiging door aanpassingen van het voer zijn succesvolle strategieën voor het voorkomen van verenpikken bij leghennen, zolang dit gedrag niet is aangeleerd in een eerder stadium. Verdunning van de nutriëntendichtheid en verhoging van het gehalte aan grofgemalen niet-wateroplosbare vezels in het legvoer resulteren bij leghennen in meer voergericht gedrag, wat blijkt uit een verlengde eettijd en een vertraagde eetsnelheid. Het verstrekken van 15% verdunde voeders tijdens de opfokperiode voorkomt schade aan het verenkleed tijdens de legperiode. Hoewel het van jongs af aan verstrekken van verdund opfokvoer niet resulteert in een verlengde eettijd, lijkt het toch te bevorderen dat kuikens hun pikken meer richten op het voer dan op het verenkleed van hokgenoten. De meest perspectiefvolle voerstrategie ter voorkoming van schade aan het verenkleed is het verstrekken van een 15% verdund voer tijdens de opfokperiode, gevolgd door een 10% verdund, grofgemalen NSP-rijk voer tijdens de legperiode.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »