Kennisinfrastructuur voor wetenschap en techniek

Onderwijs in wetenschap en techniek wordt steeds belangrijker. Ook op basisscholen. Of, beter gezegd, juist op basisscholen. Want nu wetenschap en techniek een steeds grotere rol spelen in onze maatschappij, is het logisch dat het bèta-talent van de generatie van de toekomst al vanaf vroege leeftijd gestimuleerd en ontwikkeld wordt. Dat onderzoeken gebeurt grotendeels vraaggestuurd. Basisscholen kunnen kenbaar maken aan wat voor onderzoek ze behoefte hebben. Ze blijken bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe interventies, of zijn benieuwd hoe ze knelpunten kunnen oplossen in hun onderwijs op het gebied van wetenschap en techniek. Het lectoraat helpt hen die vragen geschikt te maken voor praktijkonderzoek op wetenschappelijke basis.
Doel daarvan: het wetenschap- en techniekonderwijs op basisscholen verbeteren. Die professionaliseringslag zal onder meer plaatsvinden door het coachen en begeleiden van schoolteams en individuele leraren. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe de resultaten van zo’n traject te verankeren zijn in de school: dat lukt alleen als je vanaf het begin af aan samen optrekt.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »