Kennismanagement en intellectueel eigendom

Universiteiten in Nederland proberen steeds actiever hun kennis naar de markt te brengen. Zij gaan daarom kritischer om met hun kennis: welke kennis is het investeren in een octrooi waard? En voorzichtiger: kennis dat ‘weglekt’ naar de markt kan immers niet meer vermarkt worden. Ook voor bedrijven wordt valorisatie van kennis steeds meer een strategisch onderwerp. Technologie vertakt zich en het marktaanbod groeit gestaag. Het wordt echter steeds lastiger om geld te verdienen, want welke vertakking wordt een succes? Bedrijven worden steeds meer risico-avers. Dat beinvloedt de wijze waarop zij (eigen) kennis valoriseren en omgaan met kennisinstellingen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »