Ketenlogistiek verpleeghuiszorg

Een zorginstelling bezit een ziekenhuis, verpleeghuizen, gespecialiseerde zorginstellingen, woonzorgcentra en een instelling voor maatschappelijke opvang. Als een patiënt ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse verzorging, kan een patiënt in aanmerking komen voor plaatsing in een verpleeghuis, zodra er een verpleeghuisbed beschikbaar is. De vraag naar verpleeghuisbedden komt ten eerste van patiënten die ontslagen worden uit een ziekenhuis. De tweede groep wacht thuis op een verpleeghuisbed.

Het is voor zowel de individuele patiënt als de instelling wenselijk om het aantal wachtdagen zoveel mogelijk te beperken om verspilling van schaarse beddencapaciteit te minimaliseren en vergoeding voor behandeling en verpleging te maximaliseren.
De kern van deze opdracht bevindt zich in de ketenafstemming tussen ziekenhuis en verpleeghuis.
Vraagstelling primair gericht op: de optimalisering van de ketenafstemming, met aandacht voor invloedsfactoren met betrekking tot de uitstroom vanuit het ziekenhuis en de instroom in het verpleeghuis; kwalitatieve en kwantitatieve analyse van patiëntengroepen; knelpunten in het proces.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »