Ketenpartijen kunnen omschakeling stimuleren

Ontwikkel een omschakelproduct. Dat maakt het voor gangbare boeren en tuinders aantrekkelijker om ‘om te schakelen’. Dat is een van de aanbevelingen die naar voren kwam tijdens de bijeenkomst ‘Het zit zó bij bio: omschakeling en opschaling in de keten. Er kwamen meer aansprekende voorbeelden en tips naar voren om gangbare boeren te stimuleren biologisch te gaan boeren. Zo blijkt de gangbare boer een onvolledig en verkeerd beeld te hebben van biologisch. Bijeenkomsten waar zij elkaar ontmoeten, blijken goed te werken. Ook is het belangrijk dat afnemers de afzet en minimumprijzen garanderen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »