Klantgericht werken gemeenten blijft lastig

Klantgericht werken bij gemeenten zal altijd moeizaam blijven
Gemeenten steken er veel tijd en energie in om klantgerichter te werken, maar slagen daar maar mondjesmaat in. Volgens promovendus zijn daar duidelijke oorzaken voor: klantgericht werken staat vaak op gespannen voet met andere waarden die de overheid koestert zoals het gelijk behandelen van burgers, het efficiënt omgaan met collectieve middelen, en het beschermen van collectieve belangen. Opvallend is verder dat vooral het ambtelijk management het klantgericht werken aanjaagt, en niet de politiek of ontevreden klanten.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »