Klinische psychologie

Het kennisdomein van klinische psychologie betreft de geestelijke gezondheid en de psychopathologie. In de praktijk van de klinische psychologie tracht men psychische stoornissen en onwel bevinden en hun etiologische en in stand houdende factoren via diagnostiek te identificeren, en de geestelijke gezondheid via klinische interventies te bevorderen.Het onderzoek concentreert zich rond de thema’s hechting, emotie en psychopathologie, met aandacht voor de psychologische en sociale gevolgen van psychopathologie, en de kwaliteit van leven. Hechtingsstijlen. Autonomieproblemen. Psychopathologie. Angst- en stemmingsstoonissen. Eetstoornissen. Antisociaal gedrag.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »