Knowing is a human act

Kennis- en informatiemanagement is een van de vele domeinen geworden waar de ICT-sector zich vol overgave op gestort heeft. Binnen organisaties worden nu specifieke delen van de bedrijfsvoering via een groot aantal verschillende applicaties ondersteund. De verwachte prestatieverbeteringen blijven echter in veel gevallen uit. Er wordt meer en meer geklaagd over ‘information overload’ , uit de hand lopende beheerskosten, te starre infrastructuren, afnemende productiviteit en afhakende gebruikers. Er is nog steeds een spanningsveld tussen organisatie en ICT. De grenzen van de gangbare functiespecifieke benadering is bereikt. Een verschuiving van ondersteuning van specifieke bedrijfsfuncties naar integrale ondersteuning op maat is noodzakelijk.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »