Kunst- en cultuursector

Overheden en instellingen moeten meer dan ooit de juiste strategische keuzes maken.
Kunstenaars en culturele instellingen hebben grote ambities. Ze willen hun passie wereldkundig maken, mensen bewegen en daarmee maatschappelijke meerwaarde bieden. Het ontbreekt hun soms aan expertise, vaak aan tijd en bijna altijd aan geld. Zij moeten dus prioriteiten stellen.
Overheden willen een hoogwaardig aanbod en brede afname stimuleren. Zij springen dan ook bij met subsidies, daar waar marktwerking faalt. Als gevolg van de financiële crisis is er aanzienlijk minder budget beschikbaar en worden hogere eisen gesteld, ook aan cultureel ondernemerschap.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »