Kunst voor opbouwen van kennis

In de huidige maatschappij wordt het belang van creativiteit weer onderkend. Kunst kan een belangrijke rol spelen in het opbouwen van kennis en is een instrument voor het ontwikkelen van creativiteit. Door kunst en cultuur in te bedden in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, inspireren we studenten van nu om nieuwe talenten te ontwikkelen voor de veranderende samenleving van morgen.
Aandacht voor vraagstukken als: Hoe kunnen kunstopleidingen gericht werken aan vakinhoudelijke kennis (professional education) en maatschappelijke vorming en betrokkenheid? Hoe kan dit het beste vorm krijgen in het curriculum van een kunstopleiding? Welke onderzoeksmethodieken zijn bruikbaar? Welke rol kan producerend leren spelen in de didactiek van de kunstvakken?

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »