Kunstgeschiedenis en architectuur

Reeds in de Renaissance werden architectuur en de beeldende kunsten in samenhang bestudeerd, net zoals wetenschap en kunst. Zelfs uit het vroegst bekende architectuurtraktaat van Vitruvius (uit de eerste eeuw voor Christus) weten we dat architectuur als het bindend element van de kunsten werd beschouwd. Vitruvius schreef dat de architectuur de beeldende kunsten in zich verenigt om er een geheel mee te vormen. Hij heeft met deze ideeën door de eeuwen heen zeer veel invloed gehad.
Om een beter inzicht te krijgen in bepaalde historische ontwikkelingen is enige kennis van de geschiedenis van de schilder- en beeldhouwkunst bijzonder nuttig. De vele parallelle ontwikkelingen en processen in de geschiedenis van de architectuur en de beeldende kunsten helpen tevens soortgelijke ontwikkelingen en processen in het heden te begrijpen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »