Kunstmatige wetlands blijken effectieve behandelsystemen voor vervuild grondwater

Aardwetenschapper beschrijft in haar proefschrift in hoeverre verticale doorstroomfilters en kunstmatige wetlands effectieve behandelsystemen kunnen vormen voor vervuild grondwater. Zij toonde aan dat de verwijdering van vluchtige gifstoffen, zoals benzeen en MTBE, vooral plaatsvond via afbraak door de hoge activiteit van aerobe micro-organismen. Dit hoge tempo van afbraak voorkomt dat vluchtige gifstoffen verdampen naar de lucht. Vooral de bovenste delen van de verticale systemen fungeren als een efficiënt biofilter voor de vluchtige gifstoffen die alsnog verdampen in de lucht tussen de korrels. Ook toont zij aan dat toevoer van zuurstof nodig is om een hoge biologische afbraaksnelheid te bevorderen en dat voor een beperking van atmosferische uitstoot de juiste combinatie van uitvoeromstandigheden en filtermateriaal nodig is.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »