Kust- en zeemanagement

Dat het klimaat verandert, weten we allemaal. Deze veranderingen hebben grote gevolgen, voor zowel de biologie, ecologie, flora en fauna van de oceanen als voor de kustveiligheid. Met de stijging van de zeespiegel worden de kusten en stranden kleiner. Tegelijkertijd neemt het gebruik van de kustgebieden eerder toe dan af. Hoe wordt de kust in de toekomst beschermd en gebruikt? Denk ook aan de visserij, hoe kunnen eventuele zeereservaten worden bepaald en ingericht? Hoe worden visquota vastgesteld? Wat doen we met het ballastwater van schepen dat ongewenst exotische planten en dieren verspreidt? En hoe weeg je alle belangen tegen elkaar af? Marine policy. Marine biology.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »