Landbouw kan inspelen op zouter water

Nederland moet rekening houden met verzilting van het landbouwareaal. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en bodemdaling zullen het oppervlaktewater brakker maken. In een zout milieu nemen planten moeilijker via de wortels water op. Bovendien zijn natrium- en chloorionen uit zout bij hoge concentraties schadelijk voor de plant en nemen groei en productie af. Beregening met zout water kan het blad schaden. Dit is een extra schadepost bij siergewassen zoals bloemen en boomkwekerijproducten. Verzilting heeft ook effect op de bodemstructuur. Om de negatieve effecten het hoofd te bieden zou je andere gewassen kunnen gaan telen, nieuwe gewassen ontwikkelen of de opbrengst en kwaliteit van gewassen verbeteren. Verder zijn er technische mogelijkheden om de gevolgen van verzilting tegen te gaan door aangepaste bemesting en beregening.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »