Landschapsarchitectuur

De landschapsarchitect lost ruimtelijke problemen ontwerpend op en brengt nieuwe topografische situaties in beeld. Hij doet dat op verschillende schaal- en abstractieniveaus (van tuin tot landsdeel) en, al naar gelang de aard van de opgave, als solitair deskundige of als deelnemer aan een interdisciplinair planteam. In die zin is de landschapsarchitectuur als discipline sterk verwant aan de architectuur, de stedebouw, de cultuurtechniek en de civiele techniek. Toegepast onderzoek.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »