Lean manufacturing

Het accent van lean manufacturing ligt op het voorkomen van verspilling en het verkorten van doorloop- en reactietijden. Het reduceren van alle activiteiten die geen toegevoegde waarde opleveren. De verspillingen kunnen worden ingedeeld in de volgende categorieën: overproductie; voorraad; defecten en herbewerkingen; productieverstoringen; transport; beweging en wachten; De kern van het verbeterproces is het reduceren van deze verspillingen. Met het accent op klanttevredenheid. De methodiek kan ook binnen ondersteunende processen toegepast worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »