Leefstijlverandering bij jongeren

De cijfers spreken voor zich: in Nederland is op dit moment meer dan 15 % van de jongeren te dik. Natuurlijk is de hoofdoorzaak de disbalans tussen voeding en beweging, maar er zijn meer factoren die het krijgen van overgewicht beïnvloeden, zoals dikke ouders, etniciteit, sociale klasse, economische status of een chronische ziekte of handicap. In sommige leeftijdsgroepen is het percentage te zware kinderen in vijf jaar tijd verdubbeld. Bijna één op de vier Turkse of Marokkaanse kinderen is te dik. Ernstig overgewicht (obesitas) komt vaker voor onder niet Westerse allochtone jongeren dan onder autochtone jongeren. Deze ontwikkelingen zijn op zowel medisch als sociaal terrein een bedreiging. Omdat de cijfers almaar stijgen, doet dat de vraag opwerpen wat de huidige interventies die duurzame positieve gedragsbeïnvloeding betreffende gezondheid tot doel hebben de facto voorstellen. Nederland blijkt een lappendeken als het gaat om projecten die overgewicht proberen tegen te gaan. Een meer gerichte en integrale benadering is noodzakelijk, juist om werkzame alternatieven te kunnen evalueren en ontwikkelen. De maatschappelijke doelstelling van het kenniscentrum van een hogeschool is te onderzoeken welke interventiemethoden op het gebied van leefstijl –zowel in maatschappelijke als in individuele zin- in de praktijk succesvol (geweest) zijn of kunnen worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »