Leiderschap en verandermanagement

Een organisatie maakt onderdeel uit van de samenleving en haar tijdgeest. In die zin is een organisatie voor een deel een weerspiegeling van de samenleving. De visie op het leidinggeven en de dagelijkse management praktijk hebben de afgelopen eeuwen onder invloed van de tijdgeest allerlei ontwikkelingen doorgemaakt. In het onderzoek naar leiderschap bij organisatieveranderingen moeten we dus niet alleen de vorm maar ook naar de inhoud, de normen en waarden kijken. Leiding geven aan veranderingsprocessen in organisaties zou niet van boven of van onderaf moeten komen, maar veel meer van binnen-uit. Dit betekent dat veranderingen in organisaties niet alleen om een technische, maar ook om een menselijke (humane) benadering vragen. Hiermee komen we dus op het terrein van normen, waarden de betekenisverlening en de zingeving.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »