Levensbeschouwing

Tal van organisaties worstelen met de vraag hoe zij kunnen omgegaan met de grote verschillen in religieuze en levensbeschouwelijke betekenisgeving en beleving onder hun doelgroepen. Onderzoek naar vorm en inhoud van levensbeschouwelijke communicatie in een plurale maatschappij. Daarin ontbreekt steeds meer een overkoepelend en leidend leerkader dat de mens in vroegere tijden houvast bood.
Veel scholen en instellingen zijn bezig hun oorspronkelijke levensbeschouwelijke identiteit te herijken in woorden en waarden van deze postmoderne tijd waarin tradities aan gezag hebben verloren. Het ontwikkelen van passend onderwijsmateriaal over levensbeschouwelijke begeleiding van jongeren en het inrichten van een waardegerichte onderwijsomgeving zijn actuele thema’s. Ook bij zorginstellingen, kerken en ondernemers leeft de vraag hoe hun levensbeschouwelijke identiteit een eigentijdse en verstaanbare invulling kan krijgen. Invalshoek daarbij zijn de concrete ervaringen van mensen in hun dagelijkse werkelijkheid.
Normatieve professionaliteit. Levensbeschouwelijke communicatie. Hermeneutische competentie.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »