Lifecycle analyse van biobrandstofketens

De vraag naar brandstof van plantaardige oorsprong neemt op dit moment sterk toe. Bekend zijn het rijden op biodiesel uit koolzaad en bio-ethanol uit maïszetmeel of suikerriet. Twijfels over de milieuwinst. Vooral de winst van de eerste generatie biobrandstoffen staat ter discussie. Goed gefundeerd onderzoek is schaars. Veel analyses beperken zich tot een deel van de keten, terwijl teeltaspecten buiten beeld blijven. Voor een reëel beeld van alle aspecten is een tool ontwikkeld waarmee milieu- en andere prestaties van biobrandstof ketens doorgelicht kunnen worden.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »