Logopedie

Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen komen relatief vaak voor. 10% van alle kinderen heeft een probleem met de spraak- en/of taalontwikkeling, 5% heeft een echte taalstoornis en 6% van alle kinderen tussen 2 en 12 jaar krijgt logopedie. Problemen in de spraak- en taalverwerving hebben ernstige gevolgen voor het kind en zijn omgeving. Wanneer er niets gebeurt, kan een taalverwervingstoornis leiden tot een gedragsstoornis en sociaal-emotionele problemen. Ook kunnen er negatieve gevolgen ontstaan voor de schoolloopbaan. Onderzoek op het terrein van taalstoornissen bij kinderen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »