Lokale media, politiek en burgers

Lokale media kunnen het burgers gemakkelijker maken om belangrijke politieke keuzes te maken. Bovendien kunnen deze media ervoor zorgen dat burgers zich gesteund voelen in het leveren van een actieve bijdrage aan de stad waarin zij wonen. Maar welke groepen burgers hebben behoefte aan lokaal politiek nieuws? Onderzoek naar de onderwerpen waarop lokale media zich zou moeten richten om bepaalde groepen burgers aan te spreken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar welke groepen burgers geïnteresseerd zijn in lokaal politiek nieuws.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »