Lucht meten vanaf veerboot

Broeikasgassen die vanuit verschillende kleine bronnen in de lucht terecht komen, laten zich moeilijk meten. Daardoor is van bijvoorbeeld complex industriële installaties, havens, agrarische bedrijven of vuilstortplaatsen lastig vast te stellen in hoeverre ze het milieu belasten. Researchinstituut heeft uitgebreide expertise om de verspreiding in de lucht van zowel CO2 als andere broeikasgassen zoals methaan en lachgas nauwkeurig te meten. Het maakt daarbij gebruik van gespecialiseerde meetapparatuur.
Bedrijven die de hoeveelheid broeikasgassen die ze uitstoten onafhankelijk en nauwkeurig willen laten bepalen, maar waarvoor het niet volstaat om een meter in een pijp te plaatsen, kunnen hiervan gebruik maken. Met een rapportage hiervan kunnen zij zich bijvoorbeeld kwalificeren voor een ISO-audit, een negatief oordeel van een overheid weerleggen, of tegenover hun klanten of partners aantonen dat ze vorderingen maken op het gebied van duurzaamheid.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »