Maatschappelijk analyseren van kosten en baten

Het meenemen van de effecten op het natuurlijk milieu in een maatschappelijke kosten-baten analyse is geen vanzelfsprekendheid. Een belangrijke stap in de goede richting is de methodologische handreiking “waardering van natuur, water en bodem in de MKBA”, die eind 2004 door het kabinet werd goedgekeurd. Maar met alleen methodologie wordt de praktijk niet veranderd. Nu zijn de mogelijke effecten ook te kwalificeren. Deze kunnen nu daadwerkelijk berekend worden voor geplande projecten op het gebied van infrastructuur, waterbouw, woningbouw en natuur- en landschapsontwikkeling.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »