Maatschappelijk gewenste landbouwsystemen

Unieke kennis van interacties tussen bodem, plant en dier op het gebied van nutrientenkringlopen en het combineren van innovatietalent en kwaliteitsbesef met ruime ervaring op het gebied van strategisch onderzoek aan landbouwproductiesystemen. Thema’s: duurzame grasveehouderij (incl. biologische); duurzame openteelten (incl. biologische); duurzame voedselproductie; multifunctionele landbouw.
Ontwerpen van innovatieve landbouwsystemen; verbeterde landbouwproductiemethoden; interactief en participatief ontwikkelde bedrijfssystemen; aanpassing landbouwbedrijfssystemen; bedrijfsplannen.
Minimalisatie milieueffecten. Ontwikkelen simulatiemodellen. Duurzaam ondernemen. Zorgboerderijen. Kinderboerderijen.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »