Maatschappelijke organisaties

Organisaties in de non-profit worden steeds meer maatschappelijke onderneming. Dit als gevolg van een terugtredende overheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat men zich meer dan voorheen moet richten op de waarde van ‘producten en diensten’.
De gehele sector staat voor enorme opgaven als gevolg van onder meer noodzakelijke kostenreducties, ingrijpende maatschappelijke veranderingen en nieuwe technologische ontwikkelingen. Een niet te miskennen trend in de publieke sector is het met minder middelen realiseren van dezelfde of zelfs betere kwaliteit van dienstverlening. Er zijn geen gemakkelijke antwoorden om deze uitdaging het hoofd te bieden, maar het maakt het voor organisaties wel noodzakelijk na te denken over de optimale inrichting van zowel de kernactiviteiten als de ondersteunende functies. Onze adviesgroep pakt uw vraagstukken multidisciplinair aan. Wij beschikken over specialisten op het gebied van: Welzijn en maatschappelijke dienstverlening; Culturele organisatie; Onderwijs; Fondsenwervende instellingen; Zelfstandige bestuursorganen; Branche- en belangenbehartigers; Lokale overheid; Woningcorporaties; Zorg.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »