Maatschappelijke vraagstukken

Veranderende omstandigheden vragen om aanpassingen in uw beleid. De gevolgen van de vergrijzing, de crisis op de woningmarkt, de vraag wat nu wél effectief is in de wijk of de invoering van de Europese regelgeving staatssteun woningcorporaties: Ons onderzoek geeft richting.
Om uw onderzoeksvraag te beantwoorden, gebruiken onze onderzoekers zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Woningmarktonderzoek. Onderzoek leefbaarheid. Verkennend onderzoek.
Evaluatie maatschappelijke interventies.
Resultaat: een heldere analyse van maatschappelijke vraagstukken, en van de werkzaamheid van maatschappelijke interventies. Dit presenteren we in vlot geschreven publicaties en in handreikingen met goede voorbeelden en praktische tips. Ons onderzoek staat nooit op zichzelf, maar is onderdeel van uw beleidscyclus. De onderzoekers borgen hierin een optimale verbinding.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de inhoud van het dossier of in contact worden gebracht met de kennisaanbieder? Neem dan contact met ons op.

Contact

Terug naar overzicht »